Ouders

Alle informatie die voor jullie als ouders van belang kan zijn, is hier terug te vinden.

Oudercommissie
Kinderdagverblijf Poemelke heeft een actieve Oudercommissie.
De oudercommissie bestaat uit ouders van kinderen aan wie opvang geboden wordt op Kinderdagverblijf Poemelke, namelijk:

Caroline van Opstal
Marlon Ermers – Bovee
Ralf van Bree
Patrycja Pluta


De Oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. Ze is in staat haar adviesrecht, gevraagd en ongevraagd, te gebruiken over elk voorgenomen besluit met betrekking tot het beleid van Kinderdagverblijf Poemelke.
Wilma wijkt slechts af van een gevraagd advies van de Oudercommissie als ze schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.
Wilma verstrekt de Oudercommissie tijdig, gevraagd en ongevraagd, mondelinge en schriftelijke informatie die zij, voor de vervulling van hun taak, redelijkerwijs nodig hebben. Wilma en de pedagogisch begeleid(st)ers van Kinderdagverblijf Poemelke zijn geen lid van de Oudercommissie. Wel sluit Wilma regelmatig aan als gast in het overleg om vragen te beantwoorden en zaken toe te lichten die op dat moment binnen het Kinderdagverblijf en de Oudercommissie spelen.
Tussendoor vergadert de Oudercommissie onderling. Hoe al deze afspraken zijn vormgegeven is terug te lezen in het huishoudelijk reglement van de Oudercommissie. Dit reglement is terug te vinden in de klapper van de Oudercommissie, die terug te vinden is op het kantoor van Kinderdagverblijf Poemelke.
Indien Wilma wijzigingen aanbrengt in het beleid van Kinderdagverblijf Poemelke, zal de oudercommissie hiervan op de hoogte worden gesteld. Deze wijzigingen kunnen dan besproken worden tijdens de vergaderingen. Waarna er notulen geschreven worden. Deze notulen worden verwerkt in een nieuwsbrief, die naar alle ouders wordt verstuurd. Zo zijn de ouders ook meteen op de hoogte van de veranderingen in het beleid.
De oudercommissie is te bereiken via het volgende email-adres: oudercommissiepoemelke@outlook.com.

Oudercommissie 2022