Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie, wat betekent het eigenlijk? Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren.
Vanuit de gemeente is er geld beschikbaar om het voor ouders aantrekkelijk te maken om hun kind (met een ontwikkelingsachterstand en de daarbij horende VVE-indicatie) naar een VVE-locatie te brengen voor opvang. 

Per 1 augustus 2018 is Kinderdagverblijf Poemelke een VVE-locatie geworden. Kinderdagverblijf Poemelke werkt met de methode Uk & Puk. Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Uk & Puk is officieel erkend met het certificaat ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ door het Nederlands Jeugd Instituut.

Kind aanmelden

Zodra jullie kind is aangemeld via onderstaand aanmeldformulier, ontvangen jullie van ons een bevestiging. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met jullie opnemen om een intake-gesprek te plannen.